วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

การเรียงคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

ตามกฎโดยทั่วไปแล้ว คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะเรียงลำดับดังต่อไปนี้

    1                     2                3                 4                   5                6
opinion      >      size    >     quality     >     age     >      shape    >    colour   
      7                     8                 9                     10                        11
 participle    >     forms     >    origin     >    material type     >    purpose

http://www.muslimnakhon.com/view/index.php?topic=58.0

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษการเรียงลำดับคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายคำนามในประโยคภาษาอังกฤษ นั้นมีความสำคัญที่เดียวครับ โดยเฉพาะเมื่อเราใช้คำคุณศัพท์ตั้งแต่สองคำขึ้นไปเพื่อขยายคำนามนั้นๆ
ยกตัวอย่างเช่น
เราจะไม่เขียนว่า An old Indian beautiful carpet.  แต่จะเขียนว่า A beautiful old Indian carpet.  ทำไมนั่นหรือครับเพราะ

ตามกฎโดยทั่วไปแล้ว คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ จะเรียงลำดับดังต่อไปนี้ครับ

    1                     2                3                 4                   5                6
opinion      >      size    >     quality     >     age     >      shape    >    colour   
      7                     8                 9                     10                        11
 participle    >     forms     >    origin     >    material type     >    purpose

ดังนั้นวลีที่ว่า  A beautiful old Indian carpet.  เรียงตาม Guidelines ได้ดังนี้ครับ

              3                   4              9
           quality            age         origin        noun
  A     beautiful           old         Indian       carpet.

และถ้าเราจะเพิ่มคำว่า Red and green เข้าไปในวลีนี้ ก็ได้ดังนี้ครับ
       
               3                  4                6                     9
          quality             age            colour              origin         noun
  A     beautiful           old      red and green       Indian       carpet.

บางครั้งเราต้องรู้ว่าคำคุณศัพท์ คำไหนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคำนามในประโยคมากที่สุด เช่น  A large comfortable wooden chair. คำคุณศัพท์ wooden มีความสัมพันธ์กับคำนาม chair มากที่สุด ดังนั้นเราจึงวางไว้ใกล้กันดังนี้

             2                  3                    10   
          size             quality          material type       noun
    A  large           comfortable       wooden            chair.     

ตัวอย่างเพิ่มเติม

              3                          7
           quality                participle         noun
   A        new                  improved        recipe

                1                         3                 10
           opinion                 quality       material type            noun
  An   old-fashioned         romantic       candle-lit         dinner for two.   

การใช้   but   เพื่อเชื่อมคำคุณศัพท์ที่แสดงความขัดแย้งกันเพื่ออธิบายคำนามนั้น เช่น
               
              2                             3
            size                        quality            noun
     A    small        but            tasty             meal.

และหากเราใช้คำคุณศัพท์สองคำที่มีความหมายทำนองเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกันมาอธิบายคำนามนั้น เรามักจะวางคำคุณศัพท์ที่สั้นกว่าไว้ก่อนเสมอ  เช่น

A soft, comfortable cushion.  อย่างนี้เป็นต้น

เขียนโดย       Chatherine  Chapman  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ( เกียรตินิยม )
                    Communication Studies, CTEFLA, DELTA
                    ปริญญาโท  Educational Technology and English Language Teaching
                    Manchester University (UK)
ที่มา              www.bbclearningenglish.com
แปลโดย        ทีมงาน http://www.muslimnakhon.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น